•  

    0901.85.98.98 or 0901.83.98.98

  •  

    songphat@xaynhapho.com.vn

Liên hệ

Thông tin liên hệ :

Công ty Cổ Phần Kiến Trúc Xây Dựng Song Phát.

Địa chỉ: Địa chỉ: 36/1 Bàu Cát 1, Phường 14, Q.Tân Bình, Tp.HCM

Di động:  0901.85.98.98 or 0901.83.98.98

Tel : 028.2253.4671

Website : xaynhapho.com.vn

Email : Songphat@xaynhapho.com.vn

Văn Phòng Công Ty Song Phát.
Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Xây Dựng Song Phát.
Khu vực lễ tân Công Ty Song Phát.
Phòng họp công ty.
Không gian phòng họp công ty Song Phát.